Om konferencen

Konferencen fokuserer på nabosprogene i Tysklands grænseregioner ud fra sproglige, sprogpolitiske og uddannelsesmæssige perspektiver. Konferencen lægger op til udveksling og diskussion om de forskellige nabosprogskonstellationer i forskning og praksis, især i forhold til skoleuddannelse, med oplæg der præsenterer rammebetingelser, initiativer og forskningsperspektiver, og workshops der giver et indblik i aktuelle praksisser og projekter. Den første dag (fredag) fokuserer på skoleuddannelse med tysk og dansk som nabosprog. Den afsluttende fælles diskussion samler forskellige perspektiver og synliggør fælles behov.

Konferencen foregår primært på tysk, men der er også mulighed for at stille spørgsmål på dansk eller engelsk.

Sted & tid

Konferencen arrangeres af Institut for Nordiske Studier, Frisisk og Almen Sprogvidenskab ved Kiels Universitet (netværkspartner i projektet KursKultur 2.0).

Konferencen afholdes online via Zoom den 3. og 4. september 2021 (fredag/lørdag). Når du har tilmeldt dig, vil du blive tilsendt et adgangslink kort før konferencen.

Program

Fredag, 3. september 2021

13:00–13:30
Velkomst og åbning
13:30–14:00
Christian Matthes (Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein)
Nachbarn im geeinten Europa: Erasmus+ als Chance für den schulischen Austausch zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein
14:00–14:30
Angela Jensen & Anne-Mette Olsen (Region Sønderjylland-Schleswig)
Fördermöglichkeiten für deutsch-dänische Schülerbegegnungen sowie kulturelle Erlebnisse im Grenzgebiet
14:30–14:45
Kaffepause
14:45–15:15
Renate Jacob (Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein)
Dänisch als Nachbarsprache in der schulischen Praxis und in der Ausbildung von Dänischlehrkräften
15:15–15:.45
Karen Margrethe Aarøe (UC Syd, Haderslev)
Deutsch als Fremd- und Nachbarsprache in der schulischen Praxis und Ausbildung von Deutschlehrkräften
15:45–17:15 (Workshops)
#1 Petra Klimaszyk (Professionshøjskolen Absalon, Roskilde): Authentische deutsch-dänische Schülerbegegnungen und fächerübergreifendes, interkulturelles Lernen
#2 Britta Poggensee (ADS-Grenzfriedensbund): Früher Nachbarspracherwerb und institutionelle Mehrsprachigkeit
#3 Jens Schemschat (Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein/Kurt-Tucholsky-Schule, Flensburg): Aspekte des deutsch-dänischen Nachbarsprachenlernens in der Praxis
#4 Lisa Tulaja (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel): Aussprache im nachbarsprachlichen Unterricht: die Onlineressource udtale.de

Lørdag, 4. september 2021

9:00–9:45
Philipp Krämer (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder)
Nachbarschaftliche Sprachpolitik in Deutschlands Grenzregionen: Errungenschaften und Erwartungen
9:45–10:15
Erla Hallsteinsdóttir (Aarhus Universitet) & Camilla Hansen (UC SYD, Aabenraa)
Deutsch und Dänisch als Nachbarsprachen im deutsch-dänischen Grenzgebiet
10:15–10:45
Ute K. Boonen (Universität Duisburg-Essen) & Sabine Jentges (Radboud Universiteit, Nijmegen)
Nachbarsprache & buurcultuur: Nachbarsprachenlernen in der deutsch-niederländischen Grenzregion
10:45–11:00
Kaffepause
11:00–11:30
Nicole Richter (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder)
Sprachpolitik und Sprachkultur – die Nachbarsprachen Polnisch und Deutsch
11:30–12:00
Marek Nekula (Universität Regensburg)
Tschechisch und Deutsch in asymmetrischer Symmetrie
12:00–12:45
Frokostpause
12:45–13:15
Claudia Polzin-Haumann (Universität des Saarlandes)
Lehren und Lernen von Französisch im Saarland: Sprachenpolitische Rahmenbedingungen und Herausforderungen
13:15–14:00
Fælles diskussion

Tilmelding

Tilmeldingen er åben fra 25. juni til 27. august 2. september.

Hvis du har brug for et deltagerbevis, sæt kryds i det relevante felt.

Kontakt

Dr. Katja Bethke-Prange

Prof. Dr. Steffen Höder
s.hoeder at isfas.uni-kiel.de
+49 431 880-4587

Dr. Lisa Tulaja